örnsköldsvik 10 000 år

Se och använd kartan Spår från 10 000 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Historien om Örnsköldsvik sträcker sig flera tusen år tillbaka i tiden, även om staden är ung. Än idag påverkar inlandisen vårt landskap, och den unika geologi isen skapade ligger till grund för att Höga kusten utsågs till världsarv.

Örnsköldsvik 10 000 år

I många tusen år har Örnsköldsviks kommun varit en mötesplats. Här har människor varit i kontakt med grannar som levt på andra sätt och haft andra tankar om livet. Det har påverkat människorna här.

Hur levde och bodde man? Vad åt man, vilka verktyg använde man och hur klädde man sig? Vad trodde man om världen och vad har man lämnat efter sig som vi hittat vid arkeologiska undersökningar? Fornlämningar?

Genom att klicka på länkarna nedan får du samlad information om Örnsköldsvik, människorna som levt här och platserna de nyttjat under årtusendena.

Spår från 10 000 år

Spår från 10 000 år är en kartfunktion som tar dig med på en upptäcktsresa bland förhistoriska stränder, gravhögar och stenyxor. Här kan du se hur landhöjningen förändrat landskapet och vilka spår människor från olika tider har lämnat efter sig.

I kartan kan du få svar på frågor som: När låg min by, mitt samhälle eller min gård vid havet? Vilka fornlämningar finns i mitt närområde? Vilka föremål har man hittat och vad betyder de? Har det gjorts arkeologiska undersökningar i min närhet och vad hittade man då? Du kan också ta reda på vad de äldsta ortnamnen betyder, eller jämföra 1600-talets kartor med dagens.

Mer om Spår från 10 000 år

Till sidan Spår från 10 000 år.

Vanliga begrepp och förkortningar

Fornlämning : något som finns kvar efter människors verksamhet under forna tider, före 1850

f.v.t. och v.t. : före vår tideräkning och vår tideräkning, alltså före och efter år 0

m ö.h. : meter över havet

sn : socken

arkeologiska perioder

Arkeologi är den vetenskap som studerar lämningar och spår efter mänskliga aktiviteter före år 1050. Då börjar medeltiden och tillgången till skriftlig historia ökar.

Man delade tidigt in perioderna i sten- brons- och järnålder när man sorterade in fornfynd i museisamlingarna. Idag, när vi vet mera, kan vi också dela in perioderna utifrån näringsekonomi, trosuppfattning och levnadssätt.


Stenålder

Paleolitikum

‑9 500 f.v.t.

Mesolitikum

9 500‑4 000 f.v.t.

Neolitikum

4 000‑1 800 f.v.t.

Bronsålder

Äldre bronsålder

1 800‑1 100 f.v.t.

Yngre bronsålder

1 100‑500 f.v.t.

Järnålder

Äldre järnålder

500 f.v.t.‑400 v.t.

Yngre järnålder

400‑1 050 v.t.

Medeltid

1 050‑1 500 v.t.

Nyare tid

1 500 v.t.‑nutid

Tänk på att de arkeologiska perioderna är ungefärliga och att de ofta delas in olika i Norrland, södra Sverige och övriga Europa.

Ligger här