genesmons järnåldersboplats

På Genesmon finns en fornlämning att besöka. För nära 2000 år sedan byggde en rik storfamilj en bondgård på en udde i havet.

Promenerar du runt på utgrävningsplatsen ser du markeringar av husstolpar, som visar var husen en gång i tiden var uppförda, och på informationsskyltar läser du mer om människorna, järnålderslivet och byggnaderna.

Vid stranden finns en rekonstruerad järnåldersgård. Husen är byggda utifrån resultatet från utgrävningarna. Där finns ett långhus, en smedja och ett förråd.

Idag är delar av rekonstruktionen, som tidigare gick under namnet Gene fornby, avspärrad.

Genesmon på järnåldern

För nära 2000 år sedan byggde en rik storfamilj en bondgård på en udde i havet. Gården har varit rik. Man har bland annat haft resurser att gjuta i brons. Till gården hörde också en smedja. Det här har varit en stormansgård. Kanske var det hövdingen av norra Ångermanland.

På gården bodde en storfamilj med flera generationer, cirka 10–20 personer. Det finns gravar i gårdens utkant, en för varje generation.

Familjen var i första hand bönder som odlade korn och havre, men man livnärde sig också på småviltsjakt, fiske och säljakt. De har haft djur: kor, får eller getter, grisar, häst och hund.

På utgrävningsplatsen ser du markeringar av husstolpar, som visar var husen en gång i tiden var uppförda, och på informationsskyltar läser du mer om människorna, järnålderslivet och byggnaderna.

Så gjorde man på järnåldern

Ligger här