sågfallet

Sågfallet med sina 13 meter är en mäktig upplevelse. 1868 var det ovanligt högt vatten i Utterån. Timmerbrötar från flottningen samlades på hög och dämde upp vattnet tills ån bröt en ny fåra och Sågfallet bildades. Samtidigt torrlades den gamla forsen som idag kallas för ”döda fallet”. Idag finns en fiskvandringsväg förbi Sågfallet och nu kan både lax och havsöring åter nå de gamla lekplatserna i Utterån efter mer än 100 års frånvaro.

Ligger här