lindfallet

Lindfallet i Västergundsjö är ett vackert och sevärt område. Bäcken har en fallhöjd på över 90 meter från Bergsjön ner till Västergundsjösjön. Bäckravinen är mycket artrik och vid själva vattenfallet infinner sig sommartid en nästan tropisk känsla.

Ligger här