kornsjöbodarna

Kornsjöbodarna är en av de gamla fäbodarna i Nätra fjällskog. Idag fungerar den som raststuga för besökare i Nätra fjällskog. I området fanns fäbodar för byarna i Nätra socken fram till början av 1900-talet. Vi vet inte riktigt hur länge marken brukats som fäbodskog, men på en karta från 1755 finns femton fäbodar utmärkta. Under första delen av 1900-talet upphörde fäbodbruket, och under andra världskriget monterades hälften av alla stugor ner för att bland annat tillverka träkol.

Ligger här