herrgårdsparkens historia

Historien om Herrgårdsparken tar oss flera hundra år tillbaka i tiden, till den tid då platsen var en grönskande fäbodvall som stundtals beboddes av samer. Så kom den tid då den vilda grönskan fick lämna plats åt industrins framsteg och utveckling i Köpmanholmen.

Sågverksindustrin och samerna

Det första sågverket anlades 1864 vid Åfjärden i närheten av nuvarande Kärleksudden i Herrgårdsparken, och en herrgård anlades i närheten av områdets fäbodvall. I takt med att sågindustrin växte blev platsens samer allt mer trängda och till slut drevs de bort från sina gamla boplatser. Enligt legenden ska en gammal samekvinna med enorm kraft ha kastat en förbannelse över industrin för att de drev henne från sitt hem:

”Det kommer en tid då här återigen ska vila fäbodvall – vänta bara, ni ska få se att mina ord kommer besannas!”

Men industrin växte och 1902 flyttade disponent Gustaf Hedberg med familj in. Herrgården renoverades och byggdes ut och en ståtlig park anlades på Kärleksudden.

Hedbergarna och herrgården

Gustaf Hedberg efterträddes som disponent av sin son Theodor Hedberg. Han gifte sig 1914 med Ingeborg Belfrage, som kom att bli den kända Fru Ingeborg Hedberg.

Under tre generationer växte Hedbergare upp i Köpmanholmens herrgård, och från 1930-talet och framåt upplevde Köpmanholmen sin storhetstid. Herrgården blev något av ett norrländskt kulturcentrum, mycket tack vare Fru Ingeborg Hedbergs stora sociala och kulturella intresse.

Under flera decennier var herrgården välbesökt av eminenta gäster som prinsarna Wilhelm och Eugen, eller författare som Wilhelm Moberg och Albert Viksten. Även Sveriges kulturella, politiska och ekonomiska elit träffades här för att diskutera affärer.

parken

Under den här tiden sköttes herrgårdsparken av familjen Hedbergs privata trädgårdsmästare och det var förbjudet för allmänheten att besöka parken. Parken hade bland annat grusade gångar, vackra rosenbuskar, sittbänkar och en springbrunn.

1933 var Ingeborg Hedberg med och startade Köpmanholmens Trädgårdsodlareförening. Tio år senare stod en försöksodling i anslutning till Herrgårdsparken klar. Där experimenterade man med att odla olika fruktträd, växter och bär som skulle tåla det nordliga klimatet.

Förbannelsen slår in

I drygt 60 år blomstrade parken tillsammans med industrin, men till slut gjorde samekvinnas förbannelse sig påmind.

1964 såldes det dåvarande bolaget, Forss AB, efter en tid av sviktande kapital och virkesförsörjning. Theodor och Ingeborg Hedberg bodde kvar i herrgården till 1966 då de båda gick bort. De sista Hedbergarna lämnade därmed Köpmanholmen och herrgårdens lösöre auktionerades ut året efter.

Herrgården stod nu tom och området sågs som en allmänning och utsattes för vandalisering och stölder. Den en gång så vackra Herrgårdsparken förvildades och liknade mer och mer en soptipp med ölburkar, bilvrak, cigarettfimpar och förstörelse. Ungefär samtidigt började NCB använda parken för att dumpa industriavfall i vattnet utanför Kärleksudden.

Efter drygt sex decennier tog så den vilda grönskan åter över Herrgårdsparken och kanske kan man säga att den gamla samekvinnans förbannelse besannades…

Idag - en natur- och konstpark

Idag är Herrgårdsparken en natur- och konstpark och ett populärt besöksmål för alla åldrar. Här möter den orörda naturen den anlagda parkmiljön. I kombination med konst, djurliv och spår av industrihistoria ger det en unik upplevelse.

Ett besök i Herrgårdsparken idag ger en förnimmelse av hur det såg ut när familjen Hedberg levde och verkade i Köpmanholmen under 1900-talets första hälft. Parken har återskapats så nära originalet som möjligt, men har en annorlunda touch av nya upplevelser. Granskog och sly har rensats bort och öppnat för en lummig grönska, gångarna har restaurerats och kantstenar och dolda stentrappor från svunna tider har återfunnits under bortskalade jordlager. I hela parken finns sittbänkar och bord med tidstypiskt utseende utplacerade, liksom grillplatser.

Parken invigdes 2014 och är det naturliga navet i High Coast Art Valley. Härifrån kan du enkelt ta dig vidare ut i Örnsköldsviks skärgård eller ta del av konststråket som sträcker sig upp genom Nätra- och Sidensjöområdet.

Önskebrunnen, allén och bryggan

Den gamla önskebrunnen vid Kärleksudden har renoverats och bjuder in till att bli Örnsköldsviks nya vigselplats. Allévägen kantas av nyplanterade björkar och via herrgårdsbryggan är det enkelt för den som kommer via vattnet att lägga till.

Fjärilsrabatten, stigar och Barnens värld

På Kärleksudden finns också en fjärilsrabatt med vackra, väldoftande perenner, sittplatser och konst. Vill du som besökare ta en liten avstickare från de grusade gångarna ska du hålla utkik, det kan dyka upp en och annan stig att beträda.

Det finns även en speciell plats i parken där granskogen bevarats. Där hittar du Barnens värld med många saker att upptäcka, bland annat ett insektshotell och ett gjutet runt bord med sittplatser för 25 personer, en plats som gjord för till exempel pedagogiska utomhuslektioner.

Försöksodlingen

Den nya försöksodlingen är inspirerad av originalet och ligger på samma plats som då. Här finns vackra perenner, äppelträd, rosor och en grönskande äng. Här kan du också se en fotoutställning om Ingeborg Hedberg.

Försöksodlingen är under utveckling och ska med tiden bland annat fyllas med tidstypiska växter och träd från 1940-talet.

Ta del av historien

I hela parken finns historien om sågverksindustrin, herrgården, parken och familjen Hedberg presenterad i text och bild.

I anslutning till Herrgårdsparken finns också Ringarbönninga och Bruksmuseet som drivs av Nätra Hembygdsförening. Det är öppet under sommaren och här finns ännu mer information om brukssamhället och industrihistorien

Ligger här