arnäsleden

Arnäsleden går i en 70 km lång slinga med start och slut i Arnäsvall. Det är en familjevänlig led som är lätt att vandra. Ofta går leden på gamla stigar och kärrvägar som förr knöt ihop byar och fäbodar med varandra och med kyrkan. Här finns många kulturminnen som fäbodvallar, gravfält och skvaltkvarn. Längs leden finns övernattningsmöjligheter i olika standard från enklaste vindskydd till campingstugor och fina platser för tält. Men tänk på att endast elda vid iordningställda och uppmärkta eldstäder.

Etapper

Etapperna börjar och slutar i Arnäsvall, men eftersom Arnäsleden går i en rundslinga kan du börja och avsluta din vandring var du vill.

Etapp 1

Arnäsvall-Klingre motorbana
Längd: 9 km
Svårighet: lätt

Arnäsvall är ett bra ställe att börja vandringen, här finns bussförbindelser, parkeringar och information. Leden börjar vid kyrkan i Arnäs som invigdes 1784 och är uppförd på samma plats som den gamla 1300-tals kyrkan. Efter en kort promenad kommer du till Arnäsbacken, en fornlämning med gårdsbebyggelse från 600–1400/1500-talet med Sveriges nordligaste höggravfält. Snart passerar du en trefaldighetskälla och sedan fortsätter vandringen genom ett böljande landskap med skog, ängsmark och byar.

Etapp 2

Klingre motorbana-Lidböle fäbodar
Längd: 8 km
Svårighet: normal

Nu passerar du Klingre fäbodplats där endast grundstenarna finns kvar idag, men fram till år 1900 var här liv och rörelse.

Ytter-Rötjärn ett naturskönt ställe med vindskydd, eldplats och torrdass, och efter leden finns flera fångstgropar.

Långåkersjön bjuder på sandstrand och badmöjligheter. För att fiska i sjön löser du fiskekort. Vid Lidböle fäbodar finns två timrade stugor där du kan övernatta.

Etapp 3

Lidböle fäbodar-Utanlandsjö
Längd: 9 km
Svårighet: normal

Efter vandring i skogsmark kommer du fram till Utanlandsjö med gammal bondebebyggelse med anor från 1600-talet. Även här passerar du en sjö, Landsjösjön, som har en fin badplats.

Etapp 4

Utanlandsjö-Torsböle
Längd: 7,5 km
Svårighet: normal

Nu går leden på skogsvägar och stigar, och längs leden finns fångstgropar utmärkta. Halvvägs genom etappen kommer du till Räckeberget. En kort (men brant) avstickare leder till Räckebergsgrottan, Sveriges största tunnelgrotta, 34 meter lång och 7,5 meter hög. I Torsböle finns övernattningsstuga med närhet till Torsbölesjön där en mängd fåglar häckar. Här kan du också bada vid byns badplats.

Etapp 5

Torsböle-Stybbersmarks fäbod
Längd: 6 km
Svårighet: normal

På väg till Stybbersmarks fäbod passerar du Bygdoms fäbod, där idag endast en av sju byggnader finns kvar. Under 1600-talet låg här en by, Bleckböle. Du passerar också ett par rastplatser med möjlighet till bad och tältövernattning. Vid Stybbersmarks fäbod finns en fäbodstuga för övernattning. Enligt sägen bebyggdes platsen på 1500-talet av en man, "Stybbe", därav ortsnamnet Stybbersmark. Lämningar efter bostaden finns en kort avstickare från fäboden.

Etapp 6

Stybbersmarks fäbod-Tävra
Längd: 12,5 km
Svårighet: normal

Nu når du Stybbersmarks kvarn, en restaurerad skvaltkvarn med tillhörande kvarnbastu. Leden fortsätter mot och förbi Lilla Mosjön, genom Mosjöns camping och vidare till etappmålet i Tävra. Strax efter Mosjöns camping når du med en kort avstickare Spirbergsrösena, två bronsåldersrösen, som ligger högt med vacker utsikt över bygden. När du passerat Banafjälsån kommer du in på "norrstigen". Den band samman byarna efter norrlandskusten från Skuleberget i söder och vidare norrut från 1590-talet och framåt.

Etapp 7

Tävra-Fjärdänget
Längd: 8 km
Svårighet: lätt

Du går nu förbi Puttom, Örnsköldsviks Golfklubbs 18-hålsbana och ett riktigt paradis för golfaren. Leden fortsätter sedan mot Västerbursjö och vid Flakaberget har du fin utsikt över Idbyfjärden som är fågelskyddsområde.

Etapp 8

Fjärdänget-Arnäsvall
Längd: 10 km
Svårighet: normal

I Idbyn finns ett vackert havsbad, eller passa på att göra en avstickare till Idbyfjärden och se hur många fågelarter du kan få syn på från områdets fågeltorn. I slutet av etappen har du möjlighet att välja väg: en krävande klättring till Strannebergets topp eller en lätt promenad via landsvägen till Arnäsvall. Leden över berget passerar en skreva som liknar Slåttdalsskrevan i Skuleskogens nationalpark. På toppen av berget har du en magnifik utsikt över Arnäsbygden med den fågelsjön Öfjärden i förgrunden. Härifrån ser du Arnäs kyrka, och väl där har du klarat av din vandring!

missa inte

Arnäsbacken

Arnäsbacken är en fornlämning med gårdsbebyggelse från 600–1400/1500-talet med Sveriges nordligaste höggravfält. Arnäsbacken verkar ha varit en stormannagård under järnåldern, med kontroll över traktens handel med centralorterna i södra Skandinavien. Höggravfältet omfattar minst 13 gravhögar. Gravhögarna är synliga för oss i dag.

Räckebergsgrottan

Sveriges största tunnelgrotta, 34 meter lång och 7,5 meter hög. Grottan skapades när berget låg vid havet och vågor och material svarvade ur en spricka i berggrunden. Grottan kallas också för Räckebergskyrkan, vilket är lätt att förstå när en på plats får uppleva den magnifika rymden i grottan. Här finns även jättegrytor, urbergsraukar och flera tunnelgrottor.

Spirbergsrösena

Två bronsåldersrösen som ligger högt med vacker utsikt över bygden. Det större är 13 meter i diameter och rekonstruerades på 1960-talet. När rösena byggdes för snart 4000 år sedan låg de på en halvö i havet, nu ligger de istället med vacker utsikt över Mosjön.

Ligger här