lotsstigen


För att få fartyg in och ut ur hamnarna i Örnsköldsviksfjärden använde man sig länge av lotsar. De lotsade fartygen från öppet vatten utanför Skags udde in till hamnarna för att minimera riskerna för grundstötning. Om inget fartyg väntade på att få lots ut på öppet vatten var det bara att gå tillbaka.

Den gångstig lotsarna en gång använde ligger till grund för Lotsstigen. Stigen börjar i Mattjäl och följer kusten längs klipporna till Skags udde. Lotsstigens 9 km gör den till en lämplig dagsutflykt.

Missa inte

På Skags udde finns otroligt mycket mer att se och uppleva. Välkommen att ta del av ett rejält stycke kulturhistoria i vacker natur i världsarvet Höga Kusten!

Från Vårdkasberget har du utsikt över den norra delen av världsarvet. En dag med klart väder ser du till och med Högbondens fyr.

På Stubbsandviken östra sida ligger berghällarna kala och det är lätt att se de många olika bergarter som finns insprängda i hällarna. Här finns också en labyrint.

Mer information

Mer om lotsningen och Lotsstigen: www.lotsstigen.se Länk till annan webbplats.

Lotsstigen och de rastplatser som finns längs leden sköts ideellt av Skagens Intresseförening. De tar tacksamt emot bidrag för skötsel och underhåll.

Ligger här