gula leden


På Åsberget, ett av Örnsköldsviks stadsberg, finns Gula leden som erbjuder en vidunderlig utsikt över land, stad och hav. Leden är 6 km och går i en slinga. Det finns många ställen att ansluta på, så vandringen börjar och slutar där du vill.

Om gula leden

Gula leden är ett resultat av två naturkrafter, den väldiga inlandsisen och den stillsamme men ihärdige naturvännen Erik "Älgen" Sjödin. Det blev ett lyckat samarbete. Inlandsisen gjorde grovjobbet och forslade dit enorma stenblock, åstadkom märkliga klapperstensfält, ordnade branta stup och slipade berghällar. Ett vackert, men otillgängligt stycke natur. Tills "Älgen" enträget och outtröttligt tog sig an området.

Med hjälp av sin trogne följeslagare Spettet kunde han få den tjurigaste stenbumling att lägga sig på lämpligare plats. Nu kan vi med lätthet vandra runt och njuta av det säregna landskapet och den fantastiska utsikten.

OBS! Leden går på vissa ställen i närheten av branta partier och stup.

Missa inte

I området finns Sveriges nordligaste ädellövskog med norrländska typer av ek, bok, alm, lönn och lind. Där växer också hassel, björnbär, nyponros, ja, till och med siste tsarens druva!Vid foten av Åsbergets södra del finns en vackert svarvad isälvsgryta. Den kom i dagen vid "Älgens" arbete på Gula leden.

Ligger här