genesmons arkeologiska friluftsmuseum

En rekonstruerad gård från järnåldern med långhus, smedja och förråd. Husen är byggda utifrån resultat från utgrävningar och själva utgrävningsplatsen ligger på promenadavstånd. Där finns berättelser om flera av fynden. Sommartid är husen i rekonstruktionen öppna. Platsen kallades tidigare för Gene fornby.

Genesmon på järnåldern

För nära 2000 år sedan byggde en rik storfamilj en bondgård på en udde i havet. Gården har varit rik. Man har bland annat haft resurser att gjuta i brons. Till gården hörde också en smedja. Det här har varit en stormansgård. Kanske var det hövdingen av norra Ångermanland.

På gården bodde en storfamilj med flera generationer, cirka 10–20 personer.

Familjen var i första hand bönder som odlade korn och havre, men man livnärde sig också på småviltsjakt, fiske och säljakt. De har haft djur: kor, får eller getter, grisar, häst och hund.

På utgrävningsplatsen ser du markeringar av husstolpar, som visar var husen en gång i tiden var uppförda, och på informationsskyltar läser du mer om människorna, järnålderslivet och byggnaderna.

Så gjorde man på järnåldern

Ligger här