forså kvarn

Kvarnen är en så kallad skvaltkvarn, den enklaste typen av vattenkvarnar. Den är uppförd i slutet av 1700-talet. Vattnet leds via en ränna till skovelhjulet och flödet regleras med en hävstång. Bredvid kvarnhuset finns en spånhyvel som drivs med eget vattenhjul och under huset har det också funnits en särskild ränna som försett en mindre slipsten med vatten. Vattnet har haft stor betydelse för utvecklingen. Kraften och energin från vattnet har använts till kvarnar, sågar och manglar för att öka kapaciteten och minska arbetsinsatsen. Forså kvarn fungerar fortfarande på samma sätt som för mer än 200 år sedan och är ett fint exempel på hur kraften från vattnet togs till vara. Kvarnen ägs av Själevads hembygdsförening som också sköter om området.

Ligger här