ankarberget

Vid Ankarberget på Norra Ulvön finns ett fint litet strandhugg. Hamnen är av typen strandhugg.

Ligger här